Xymon
xymon01-prod - procs
Sun Jan 21 12:13:54 2018
 

Sun Jan 21 12:13:54 CST 2018 - Processes ok

green pdagentd.py (found 1, req. 1 or more)

 PID PPID USER   STARTED S PRI %CPU     TIME %MEM    RSZ    VSZ CMD
  2   0 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 [kthreadd]
  3   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:06:52 0.0     0     0 \_ [ksoftirqd/0]
  5   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kworker/0:0H]
  7   2 root    Jan 05 S 139 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [migration/0]
  8   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [rcu_bh]
  9   2 root    Jan 05 R 19 0.0   00:03:09 0.0     0     0 \_ [rcu_sched]
  10   2 root    Jan 05 S 139 0.0   00:00:16 0.0     0     0 \_ [watchdog/0]
  12   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kdevtmpfs]
  13   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [netns]
  14   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:02 0.0     0     0 \_ [khungtaskd]
  15   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [writeback]
  16   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kintegrityd]
  17   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [bioset]
  18   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kblockd]
  19   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [md]
  25   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:03:26 0.0     0     0 \_ [kswapd0]
  26   2 root    Jan 05 S 14 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [ksmd]
  27   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [crypto]
  35   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kthrotld]
  37   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kmpath_rdacd]
  38   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kpsmoused]
  39   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [ipv6_addrconf]
  58   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [deferwq]
 123   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:03 0.0     0     0 \_ [kauditd]
 190   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [rpciod]
 191   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xprtiod]
 257   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [ata_sff]
 260   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [scsi_eh_0]
 262   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [scsi_tmf_0]
 263   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [scsi_eh_1]
 265   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [scsi_tmf_1]
 268   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [virtscsi-scan]
 269   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [scsi_eh_2]
 270   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [scsi_tmf_2]
 281   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [bioset]
 282   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfsalloc]
 283   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs_mru_cache]
 284   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs-buf/vda1]
 285   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs-data/vda1]
 286   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs-conv/vda1]
 287   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs-cil/vda1]
 288   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs-reclaim/vda]
 289   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs-log/vda1]
 290   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [xfs-eofblocks/v]
 291   2 root    Jan 05 S 19 0.0   00:11:15 0.0     0     0 \_ [xfsaild/vda1]
 487   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [ttm_swap]
 506   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kvm-irqfd-clean]
 522   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [edac-poller]
 548   2 root    Jan 05 S 39 0.0   00:00:20 0.0     0     0 \_ [kworker/0:1H]
 7240   2 root    Jan 17 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kworker/u2:0]
11572   2 root    Jan 19 S 19 0.0   00:00:03 0.0     0     0 \_ [kworker/u2:1]
28000   2 root   11:54:46 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kworker/0:0]
28799   2 root   12:00:17 S 19 0.0   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kworker/0:2]
30460   2 root   12:10:49 S 19 0.1   00:00:00 0.0     0     0 \_ [kworker/0:1]
  1   0 root    Jan 05 S 19 0.0   00:03:17 1.1    5672   193708 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 20
 378   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:01:33 0.5    2676   32736 /usr/lib/systemd/systemd-journald
 412   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.5    2608   46388 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
 493   1 root    Jan 05 S 23 0.0   00:00:22 0.2    1012   55452 /sbin/auditd
 552   1 dbus    Jan 05 S 19 0.0   00:01:18 0.3    1620   32700 /bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
 556   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:48 0.3    1572   24204 /usr/lib/systemd/systemd-logind
 557   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:02:43 0.8    4500   238824 /usr/sbin/rsyslogd -n
 560   1 polkitd  Jan 05 S 19 0.0   00:00:02 1.1    5552   534560 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
 564   1 chrony   Jan 05 S 19 0.0   00:00:08 0.3    1608   115640 /usr/sbin/chronyd
 569   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.1    936   195040 /usr/sbin/gssproxy -D
 923   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:04:42 2.8   14020   562396 /usr/bin/python -Es /usr/sbin/tuned -l -P
 1057   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:21 0.3    2000   89544 /usr/libexec/postfix/master -w
 1059 1057 postfix  Jan 05 S 19 0.0   00:00:03 0.6    3304   89824 \_ qmgr -l -t unix -u
23915 1057 postfix 11:26:52 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3996   89648 \_ pickup -l -t unix -u
 1097   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:01:10 0.7    3968   105996 /usr/sbin/sshd -D
 1098   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.1    740   110044 /sbin/agetty --keep-baud 115200 38400 9600 ttyS0 vt220
 1100   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 0.1    744   110044 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
 1103   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:11 0.3    1552   126236 /usr/sbin/crond -n
 1968   1 root    Jan 05 S 19 0.0   00:00:00 5.0   25312   333692 /usr/bin/python -Es /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid
14703   1 pdagent  Jan 09 S 19 0.0   00:08:36 2.9   14980   257392 /usr/bin/python /usr/share/pdagent/bin/pdagentd.py
16913   1 root    Jan 19 S 19 0.0   00:00:15 0.8    4216   222056 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
 3061 16913 apache   Jan 19 S 19 0.0   00:00:01 0.7    3972   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
24799 16913 apache   Jan 20 S 19 0.0   00:00:01 0.7    3968   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
19142 16913 apache  12:52:02 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3948   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
14408 16913 apache  15:58:14 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3964   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
28212 16913 apache  17:32:43 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3956   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
 5188 16913 apache  18:37:10 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3940   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
 6456 16913 apache  18:45:12 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3968   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
16359 16913 apache  23:36:42 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3920   222056 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
24225 16913 apache  04:10:48 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3936   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
15410 16913 apache  06:52:54 S 19 0.0   00:00:00 0.7    3940   222188 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
19881   1 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:06 0.1    856    8656 /usr/sbin/xymonlaunch --no-daemon --log=/var/log/xymon/xymonlaunch.log
19882 19881 xymon   Jan 19 S 19 0.1   00:03:03 0.6    3104   46476 \_ xymond --restart=/var/lib/xymon/tmp/xymond.chk --checkpoint-file=/var/lib/xymon/tmp/xymond.chk --checkpoint-interval=600 --admin-senders=127.0.0.1,45.55.222.94 --store-clientlogs=!msgs
19943 19881 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.4    2012   41072 \_ xymond_channel --channel=stachg xymond_history
19963 19943 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.4    2180   40804 |  \_ xymond_history
19944 19881 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1980   41072 \_ xymond_channel --channel=page xymond_alert --checkpoint-file=/var/lib/xymon/tmp/alert.chk --checkpoint-interval=600
19967 19944 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:01 0.5    2540   41040 |  \_ xymond_alert --checkpoint-file=/var/lib/xymon/tmp/alert.chk --checkpoint-interval=600
19945 19881 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.4    2108   41584 \_ xymond_channel --channel=client xymond_client
19958 19945 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.5    2732   41776 |  \_ xymond_client
19946 19881 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:04 0.4    2012   41072 \_ xymond_channel --channel=status xymond_rrd --rrddir=/var/lib/xymon/rrd
19959 19946 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:07 0.8    4208   152572 |  \_ xymond_rrd --rrddir=/var/lib/xymon/rrd
19947 19881 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1980   41072 \_ xymond_channel --channel=data xymond_rrd --rrddir=/var/lib/xymon/rrd
19960 19947 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.8    4068   152048 |  \_ xymond_rrd --rrddir=/var/lib/xymon/rrd
19948 19881 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1976   41584 \_ xymond_channel --channel=clichg xymond_hostdata
19964 19948 xymon   Jan 19 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1728   41040 |  \_ xymond_hostdata
30578 19881 xymon  12:12:35 S 19 0.0   00:00:00 0.2    1448   113132 \_ /bin/sh /etc/xymon/ext/kate-content.sh
30584 30578 xymon  12:12:35 S 19 0.0   00:00:00 0.1    940   113136 |  \_ /bin/sh /etc/xymon/ext/kate-content.sh
30759 30584 xymon  12:12:42 S 19 0.0   00:00:00 0.0    480   113136 |    \_ /bin/sh /etc/xymon/ext/kate-content.sh
30760 30759 xymon  12:12:42 S 19 0.0   00:00:00 0.0    468   113136 |      \_ /bin/sh /etc/xymon/ext/kate-content.sh
30761 30760 xymon  12:12:42 S 19 0.0   00:00:00 0.6    3240   256560 |        \_ curl -s https://cis.parusinteractive.com
30762 30760 xymon  12:12:42 S 19 0.0   00:00:00 0.1    972   112664 |        \_ grep Parus Interactive Customer Care Login
30763 30760 xymon  12:12:42 S 19 0.0   00:00:00 0.1    672   107916 |        \_ wc -l
30812 19881 xymon  12:13:54 S 19 0.0   00:00:00 0.3    1512   113136 \_ /bin/sh /usr/libexec/xymon-client/xymonclient.sh
30818 30812 xymon  12:13:54 S 19 0.0   00:00:00 0.2    1400    9520   \_ /bin/sh /usr/libexec/xymon-client/xymonclient-linux.sh
30845 30818 xymon  12:13:54 R 19 0.0   00:00:00 0.3    1744   47580     \_ ps -Aww f -o pid,ppid,user,start,state,pri,pcpu,time:12,pmem,rsz:10,vsz:10,cmd
30365   1 xymon  12:10:26 S 19 0.0   00:00:00 0.2    1132    9516 /bin/sh
30368 30365 xymon  12:10:26 S 19 0.0   00:00:00 0.2    1232   44732 \_ vmstat 300 2
30546   1 xymon  12:12:11 S 19 0.0   00:00:00 0.2    1132    9516 /bin/sh
30549 30546 xymon  12:12:11 S 19 0.0   00:00:00 0.2    1228   44732 \_ vmstat 300 2


Status unchanged in 8 days, 19 hours, 22 minutes
Status message received from 127.0.0.1
Client data available
 
xymongraph processes Zoom graphXymon 4.3.28-1.el7.terabithia